Trung tâm Nghiên cứu cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc VN trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên – Đa dạng hóa nghiên cứu cây ăn quả & dược liệu

Cây ăn quả và dược liệu là thế mạnh của nền nông nghiệp Việt Nam bên cạnh cây lương thực. Nắm bắt được xu thế đó, Trung tâm nghiên cứu cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc Việt Nam thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tích cực nghiên cứu về lĩnh

Read More

Những thông tin về trường đại học nông lâm Thái Nguyên không nên bỏ qua

Hiện nay nhu cầu học đại học ngày càng tăng cao, có rất nhiều trường đại học để cho các bạn sinh viên lựa chọn. Trường đại học nông lâm Thái Nguyên là một trong những trường được mọi người biết đến và lựa chọn. Bạn đang muốn biết về những thông tin của trường

Read More